Logo Capels Bewoners Belang
Capels Bewoners Belang is een partij voor Capellenaren door Capellenaren

Verkiezingen

Speerpunten

De speerpunten van Capels Bewoners Belang
“Door en voor Capellenaren”

 1. Luisteren naar de bewoners, naar argumenten en de dialoog aangaan.
 2. Voldoende betaalbare woningen voor starters.
 3. Geen nieuwe hoogbouw in Capelle.
 4. Gratis OV voor AOW-gerechtigden en verbetering van de bereikbaarheid tussen de wijken. Gratis parkeren blijft. Meer parkeerplaatsen voor bewoners.
 5. Uitbreiding cameratoezicht en preventief fouilleren waar nodig.
 6. Hardere aanpak van overlast, afvaltoerisme en anoniem melden makkelijker maken.
 7. Geen wachtlijsten en geen “van het kastje naar de muur cultuur” voor jeugdhulp en Wmo.
 8. Meer aandacht voor een schone, groene en veilige woonomgeving.
 9. Extra inzet op beweging en sport voor jong en oud.
 10. Een aantrekkelijker Stadsplein en bruisendere uitgaansgelegenheden.
 11. Capellenaren worden gelijk behandeld, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of seksuele geaardheid.