Logo Capels Bewoners Belang
Capels Bewoners Belang is een partij voor Capellenaren door Capellenaren

Kandidaten

DE KANDIDATEN VAN "CAPELS BEWONERS BELANG"

Informatie over de lijsttrekker:

Onze lijsttrekker is Martin van Gent.

Martin is al zo’n 12 jaar actief in de Capelse politiek en altijd aanwezig bij de bewonersbijeenkomsten van de verschillende Wijk Overleg Platforms en vele andere activiteiten en bijeenkomsten.

Daar onderhoudt hij het contact met de Capellenaren en doet ideeën op. Deze vertaalt hij weer naar ideeën en initiatieven in de raad.

Martin is een echt mensenmens met z’n hart op de juiste plaats, en dat hart klopt Capels

Martin van Gent
Martin van Gent
1. Martin van Gent - Raadslid
Als vader van 2 jonge prachtige kinderen en eigen ondernemer ben ik als raadslid al 12 jaar betrokken bij het bestuur van Capelle. Ondanks dat ik in de raad niet veel gehoord werd ben ik zeer actief bij bewoners overleggen en in bepaalde werkgroepen.Mijn doel is en blijft altijd om er voor de Capellenaren te zijn en met hen in gesprek te gaan. Velen hebben ondertussen mijn contact gegevens en sturen me informatie over wat er in hun omgeving speelt. Of het nu helpen achter de bar bij het wop is of met de juiste persoon contact opnemen over een vernieling of volle vuilcontainer als het mogelijk is help ik mensen graag. Binnen de nieuwe raad hoop ik de dialoog en het debatteren tussen de verschillende partijen te stimuleren en de achterkamertjes politiek uit te bannen.
Ook veranderen van de cultuur van de opper machtige overheid naar een overheid die dienstverlenend is staat hoog op mijn lijst. Als een bewoner binnen 6 weken moet reageren moet de gemeente dit ook, waarom zou iemand wiens werk het is langer over een antwoord mogen doen dan iemand die de weg niet helemaal weet!!!
Bas van Loef
2. Bas van Loef

Graag stel ik mij even aan u voor.

Mijn naam is Bas van Loef, 62 jaar, getrouwd, vader van nog twee thuiswonende kinderen sinds 2002 met veel plezier woonachtig in de wijk Middelwatering. In Capelle aan den IJssel is het fijn wonen, werken en recreëren. Dat moet zo blijven alleen dat zal niet vanzelf gaan. De druk op de ruimte neemt toe en dat betekent afwegen van belangen. Mijn ervaring is dat veel Capellenaren daarbij onvoldoende betrokken zijn. Het ontbreekt aan goede participatie bij de gemeentelijke plannen. En dat kan en moet anders! Met Capels Bewoners Belang zet ik mij graag in voor mijn medebewoners. Dat betekent luisteren naar de bewoners, luisteren naar argumenten en de dialoog aangaan. Dit is voor mij één van de belangrijkste speerpunten voor de komende raadsperiode.

Wat ik meebreng is een uitgebreide kennis en ervaring op verschillende beleidsterreinen met in bijzonder op het gebied van stedenbouw en verkeer. Schroom niet om mij te bellen of te mailen en u krijgt altijd een reactie van mij!

Carel Santman
3. Carel Santman
Ik ben 16 jaar raadslid en was betrokken bij vele onderwerpen en dossiers. De laatste jaren heb ik kunnen constateren dat de gemeentepolitiek steeds verder van de inwoners af kwam te staan en er beslissingen werden genomen over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld woningbouw, waar de Capellenaren veel te weinig invloed op hebben kunnen uitoefenen. Dit heeft tot veel onvrede geleid onder grote groepen Capellenaren.

Juist die directe invloed van de inwoners en een transparant en toegankelijk bestuur waren mijn redenen om in 2002 de lokale politiek in te gaan. En juist die waarden zijn de afgelopen jaren verwaterd of zelfs verdwenen. Daarom heb ik mij aangesloten bij de nieuwe lokale partij Capels Bewoners Belang om de oude idealen van openheid en echte participatie van onze inwoners bij alle belangrijke onderwerpen die hen aangaan en hun dagelijks leven beïnvloeden te bevorderen en hiermee het vertrouwen van onze inwoners in de lokale Capelse politiek, dat de laatste jaren verloren is gegaan, te herstellen.

Vanuit mijn werk in de zorg zal ik ook speciaal aandacht hebben voor ouderenzorg en WMO. Huisvesting en eenzaamheid onder ouderen zijn belangrijke onderwerpen de komende jaren. Maar ook onder jongeren bestaan grote problemen van eenzaamheid in deze moeilijke tijd en huisvesting. De huisvesting van jongeren en jongvolwassenen moet dan ook veel meer aandacht krijgen dan nu het geval is. Want wij zijn er voor de Capellenaren, dat moet het hoofdthema zijn bij elk onderwerp in de gemeenteraad. Dus er is “werk aan de winkel” en dat zullen we vol energie aanpakken als CBB, voor Capellenaren, door Capellenaren.
Kees de Jong
4. Kees de Jong
Sinds 1982 woon ik in Capelle aan den IJssel en omdat ik een mensenmens ben sloot ik mij al snel aan bij het sociaal cultureel werk Capelle Schollevaar. Hierdoor kwam ik 20 jaar geleden in de politiek en heb de Wijk Overleg Platforms (WOP’s) in alle wijken regelmatig bezocht. In het buurtwerk en de WOP’s kom ik met veel mensen in contact, de problemen die ik dan hoor neem ik mee naar de fractie van Capels Bewoners Belang (CBB) om deze te bespreken.Als kunstenaar/muzikant heb ik in de afgelopen 25 jaar veel beschilderingen aangebracht op Eneco huisjes, gebouwen, in tunnels etc. van Capelle om graffiti te bestrijden. Ook kunstprojecten, zoals de Delfts Blauwe bloempot op de rotonde in Schollevaar en de metalen scholver zijn gemaakt om Capelle meer kleur en gezelligheid te geven.

Als muzikant heb ik vele muziek projecten georganiseerd, o.a. in het Schollebos en op het Stadsplein, daarom zou ik graag in de toekomst meer muziek en andere creatieve artiesten in willen zetten om Capelle meer kleur te geven en van Capelle een culturele stad te maken met een bruisend stadshart.
Elly Kern
5. Elly Kern
Mijn naam is Elly Kern Ik ben geboren in 1956 te Rotterdam en inmiddels 40 jaar woonachtig in Capelle. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig beeldend kunstenaar, mijn atelier is gevestigd in Capelle. Een heerlijke plek om te werken en te mogen ontvangen. Door de jaren heen heb ik mij al veel ingezet voor kunst en cultuur, Ik heb vele projecten gedaan zowel voor  particulieren als op scholen. In de loop der jaren heb ik vele Capellenaren mogen ontmoeten, ik heb vele inspirerende gesprekken gevoerd over aller daagse dingen, en daarbij dan ook wetende wat er zoal speelt in onze gemeente.

Het programma van Capels Bewoners Belang spreekt mij erg aan. Het is dan ook voor mij een nieuwe uitdaging om met de CBB weer het vertrouwen van de bewoners te krijgen en naar hun te luisteren waar het echt om gaat in onze gemeente. Het zorgen voor een schone, groene en leefbare woonomgeving voor jong en oud ongeacht ras, geloof of seksuele geaardheid, we moeten het met z’n allen vormgeven. Zelf heb ik het meerdere keren verkondigd Capelle mag meer kleur, meer kunst en muziek om en rond het stadsplein maar ook in andere wijken. Als er in andere wijken dan het stadsplein initiatieven worden ontwikkeld op het gebied van kunst en cultuur, dan moet we dit als CBB dit van harte ondersteunen.
Cock in den Haak
6. Cock in den Haak

Ik ben 8 jaar geleden vanuit Delft naar het relatief rustige Capelle a.d. IJssel verhuisd.

In het verleden heb ik me op de achtergrond altijd met politiek bezig gehouden, speciaal op het gebied van sport in de breedste zin van het woord. Vooral toegespitst op de kwetsbare groepen in onze samenleving, d.m.v. het opzetten van diverse projecten om deze groepen met en voor elkaar het plezier en saamhorigheidsgevoel te mogen laten ervaren.

Ik hoop de sport aantrekkelijk te maken voor jong en oud en velen te kunnen stimuleren/inspireren te gaan sporten.

Sport verbindt!

Andre Schouteten
7. Andre Schouteten

Mijn naam is Andre Schouteten, ik ben 62 jaar, geboren in Den Haag en ik woon sinds 2004 met veel plezier in Capelle aan den IJssel in het oude gedeelte van de wijk Schenkel. Woon daar samen met mijn vrouw. Onze vier kinderen zijn intussen uitgevlogen.Doordat er daardoor meer tijd ontstond kreeg ik het idee om me meer bezig te gaan houden met mijn directe woonomgeving. En wat is dan een betere methode dan me verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad via een echte lokale partij. Via mijn werk in het verleden in het autovak en mijn huidige werk in het openbaar streekvervoer had en heb ik altijd veel contact met mensen en ik vind het fijn om service te verlenen aan diezelfde mensen.

Dat is ook mijn insteek om de lokale politiek in te gaan, contact met mensen, onze inwoners, en zoveel mogelijk service verlenen aan diezelfde mensen, onze inwoners. Op dit moment zie en hoor ik veel over zwerfvuil en onveilige verkeerssituaties bijvoorbeeld en dat zijn dan ook praktische problemen waar ik aandacht aan zou willen besteden. Kortom ik sta open voor direct contact met de inwoners en alle problemen, maar ook goede dingen waar zij tegenaanlopen en wil mij voor hen inzetten.

Dirk van Riet
8.Dirk van der Riet

Ik woon al bijna mijn hele leven in Capelle Schollevaar en heb ervoor gekozen om ook mijn kinderen hier op te voeden. Als ik terugkijk naar mijn eigen jonge jaren in Capelle is er een hoop veranderd zowel positief als negatief. De wijken zijn minder gericht op kinderen dan vroeger. Dit lijkt vooral te komen doordat de interesses van de kinderen niet meer lijken aan te sluiten bij de mogelijkheden in de wijken. Dit is een gemiste kans. Jongeren moeten geprikkeld worden door hun omgeving waarbij er ruimte is om veilig contact te maken met jong en oud.

Uit mijn tijd dat ik werkzaam was in de kunst en cultuur sector heb ik mooie initiatieven voorbij zien komen die mensen zowel jong als oud verbinden. Vanuit mijn achtergrond ben ik voor de verbinding. Verbinding tussen bewoners onderling maar ook tussen ambtenaren en bewoners.

Alleen dan kom je tot inzichten die elkaar verder kunnen versterken en de potenties van Capelle aan den IJssel verder kunnen ontplooien. Vanuit mijn werkzaamheden als ondernemer ben ik voor gezamenlijke verduurzaming van je eigen omgeving. Samen kan je een verschil maken. Als ik kijk naar de wat oudere wijken, zie ik genoeg uitdaging die we gezamenlijk aan kunnen pakken.

Sandra van Haren
9. Sandra van Haren
Ik woon nu 8 jaar met veel plezier in Capelle en onze 2 jonge kinderen zijn hier geboren. Wij zijn vaak te vinden in het schollebos om te wandelen, waar de kinderen lekker kunnen spelen in de speeltuintjes en het waterpark. Het groenonderhoud is dan ook erg belangrijk, maar wat mij opvalt, is dat dit niet altijd goed verzorgd wordt. Wandelpaden zijn regelmatig niet goed bereikbaar met de kinderwagen, scootmobiel en rolstoel of ze ontbreken helemaal, daar moet verbetering in komen.

Wat ik vooral belangrijk vind is een veilige en leuke leefomgeving voor jong en oud. Leuke speeltuintjes voor de jonge kinderen, maar ook een goede plaats voor de jeugd en ouderen om tijd door te brengen. Daarvoor is het openbaar vervoer ook erg belangrijk. Het is heel fijn dat ouderen daar gratis mee mogen reizen, maar ik zou het ook fijn vinden als het voor jonge gezinnen makkelijker en goedkoper wordt, waardoor de verkeersopstoppingen kunnen verbeteren.
  • 10 Bonne Boerstra
  • 11 Sjon van der Stokker
  • 12 Nathalie Doran
  • 13 Ronny Boerman
  • 14 Thea de Hoog-Paling
  • 15 Frank Groen
  • 16 Yvonne Denneboom
  • 17 Annemarie Dijk
  • 18 Ria Vrijdag

Maak gebruik van ons contactformulier als U een vraag, probleem of informatie nodig heeft. Wij nemen dan contact met u op om het gezamenlijk op te lossen.

Kijk op onze Facebookpagina voor meer nieuwsartikelen.